FSC Partner event 2014


FSC Partner event 2014


Op 30 januari is het FSC partnerevenement gehouden, bedoeld voor alle partners die FSC financieel ondersteunen. Tijdens het evenement werd o.a. info gegeven over 'the Borneo Initiative' en werd de FSC ketenaward uitgereikt aan 100 Hoog. Dit Rotterdamse woningbouwproject werd door de aanwezige FSC Partners uit drie genomineerden gekozen tot winnaar. De bij dit project betrokkenen zijn: Port Au Vin, Klunder Architecten, Houthandel van Dam Bunnik, Pontmeyer, Leegwater Houtbereiding en BAM Woningbouw Rotterdam.Meting van straling


Meetinstrument. Bron: /www.vitalitools.nl/ In 2014 is door TP Solutions een nieuwe activiteit gestart; het meten en analyseren van hoogfrequente elektromagnetische straling (DECT, GSM, UMTS, Wifi) op werkplekken en in huizen. Dit in het kader van het toenemend aantal elektro sensitieve personen, die op hun werk of thuis lichamelijke klachten krijgen door steeds meer straling.

Als u de volledige versie van dit nieuwsitem wilt lezen, 289-633-3651

Verder treft u hieronder een lijstje aan van artikelen over vergelijkbare thema's elders op deze site:

Gezond werken en metingen straling

Duurzaam kantoor

508-673-5789
STTC launch


Logo van de European Sustainable Tropical Timber Coalition (EU STTC)

Op 6 november 2013 ging de European Sustainable Tropical Timber Coalition (EU STTC) officieel van start. Een internationale coalitie van bedrijven en overheden zal zich in gaan zetten om de inkoop en het gebruik van legaal en duurzaam geproduceerd hout wereldwijd te stimuleren.

Triple P Solutions heeft op basis van de ruime werkervaring op dit gebied, een aanbod gedaan om de betrokken organisaties te ondersteunen bij de implementatie van deze doelstelling.

Wilt u de volledige versie van dit artikel lezen? (604) 663-6530Noordhoff Uitgevers FSC® gecertificeerd
Noordhoff Uitgevers - de grootste uitgever van schoolboeken in ons land, waaronder de welbekende Bosatlas - heeft in het najaar van 2013 gevierd dat het FSC certificaat is behaald. Dit met ondersteuning van o.a. Triple P Solutions.

Het volledige artikel kunt u lezen op de op de nieuwspagina.Partners


Achilles verbindt de wond van Patrocles. Afbeelding op een Griekse vaas. Foto 'oedipusphinx' op Flickr.com

Triple P Solutions werkt samen met verschillende partners binnen en buiten Nederland. Hierdoor is het mogelijk:

meer capaciteit in te zetten

meer disciplines bij projecten in te schakelen

grotere projecten uit te voeren

Door deze combinatie is Triple P Solutions multi-inzetbaar voor grotere als kleinere organisaties.

Meer lezen: pinkilyISO certificering


Logo ontleend aan de website van ISO te Genève
ISO 9001 is een standaard voor kwaliteitsmanagement, ISO 14001 voor milieumanagement.


Als het gaat om het verlenen van certificaten voor beide standaarden is Maarten Rigter bevoegd:

audits uit te voeren bij bedrijven of instellingen

adviezen af te geven aan certificerende instellingen


Meer lezen: ISOFSC certificering


FSC Logo
Bent u een houtbedrijf of bijvoorbeeld een drukkerij die FSC gecertificeerd wil worden? Wilt u dit keurmerk gebruiken en FSC-gecertificeerde producten verwerken en /of verhandelen? Een certificaat van het Forest Stewardship Council is de oplossing. In deze is een audit door een onafhankelijke certificeringsinstelling noodzakelijk.


Als het gaat om het verlenen van certificaten voor beide standaarden is Maarten Rigter bevoegd:

audits uit te voeren bij bedrijven of instellingen

adviezen af te geven aan certificerende instellingen


Meer lezen: nigrifyBevoegd tot audit 'MVO Prestatieladder'Certificaat MVO Prestatieladder Maarten Rigter, uitgereikt door 'Bureau Veritas Training Benelux', dd. 11 november 2010 De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vanuit deze norm kunt u, vanuit uw maatschappelijke betrokkenheid, duurzame ontwikkeling in en vanuit uw bedrijf concreet, objectief en aantoonbaar maken. De MVO Prestatieladder concretiseert het concept People, Planet and Profit in hanteerbare eisen.

Een geslaagde audit in het kader van deze norm levert het MVO Prestatieladder certificaat op: een bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarin worden eisen en verwachtingen van betrokkenen (stakeholders) verwerkt. De eisen van de overheid als stakeholder, zijn verwerkt in de 'Criteria duurzaam inkopen'

Sinds 11 november 2010 is Maarten Rigter bevoegd dergelijke audits uit te voeren (zie afbeelding hiernaast). Tevens kan hij een adviestraject naar een dergelijk certificaat verzorgen.

Meer lezen: MVO PrestatieladderDuurzaam inkopen


Afbeelding ingekocht bij Istock Photo, /www.istockphoto.com/ Volgens Rijksoverheid.nl kopen rijk, gemeente, provincies en waterschappen samen voor ruim 50 miljard Euro per jaar in. Door dit bedrag duurzaam te besteden, stimuleert de overheid de markt voor duurzame producten en diensten. Inkopers houden rekening met het milieu en de sociale omstandigheden bij het leveren van producten en diensten. Wat “duurzaam inkopen” precies inhoudt, geeft de overheid aan in criteria.

Triple P Solutions kan u adviseren in deze lucratieve markt. Het bedrijf kan u ook ondersteunen op het gebied van leveranciers-beoordelingen, toegespitst op duurzaamheid.

Meer lezen: 541-459-6068 & 3364512733Gezond werken, leven, meting van straling


Gezond werken en metingen straling Veel werknemers werken in een slecht binnenmilieu. De lucht uit de airco is verontreinigd, de vochtigheid te hoog, er is onnodig veel elektromagnetische straling, planten ontbreken. Dit leidt tot een vermindering van de arbeidsproductiviteit en allerlei - soms vage - klachten waarvan de oorzaak niet altijd duidelijk is. Voorbeelden zijn slapeloosheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk, stress, concentratieverlies, allergieën, hyperactiviteit, een chronische vermoeidheid. Deze klanten komen ook voor in thuissituaties.


Sinds 2014 kan Triple P Solutions ook metingen naar straling uitvoeren. Door middel van een onderzoek ter plaatse wordt de belasting in kaart gebracht. Hierna volgt een rapportage met plan van aanpak hoe de stralingsbelasting kan worden teruggebracht.

Partners voor een Gezond Leefmilieu  - PCL
Stichting Elektro-Hypersensitiviteit - EHS
Nationaal Platform Stralingsrisico's.
YouTube video: Talloze klachten Hoge UTMS Zendmast midden in Woonwijk
928-280-9231Projectmanagement


Zandloper. Afbeelding ontleend aan Afbeelding afkomstig uit Wikipedia, trefwoord 'zandloper' of 'hourglass'. Foto S. Sepp in Wikimedia Commons. Licentie: Creative Commons, Attribution-Share Alike 3.0 Unported Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het gaat met name over het organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en voltooien. Wij kunnen u o.a. ondersteunen door het leveren van vakbekwame personen voor specifieke aandachtsgebieden. Belangrijke aandachtsgebieden zijn:

projectleiding

directievoering

kwaliteitstoezicht

normering


Omdat projecten begrensd zijn qua tijd en middelen, is een optimale projectbeheersing van groot belang.

Meer lezen: Uw project van start tot finishOrganisatie & bestuur


Afbeelding ontleend aan /www.sixsigma.nl/ Maarten Rigter heeft ervaring met het geven van bestuurlijke adviezen aan overheden.Tevens kan hij - vanuit een bedrijfskundige achtergrond - ervoor zorgen dat uw organisatie efficiënter en kostenbesparender gaat werken. Hier kan Lean Management deel van uitmaken, inclusief de overgang van de Green- naar Black Belt. Ook de instrumenten die de ISO normering leveren, kunnen worden toegepast.

Meer lezen: Bestuur & organisatie verbeterenInterim management om totaal te ontzorgen


Afbeelding ontleend aan 'Mister Tee' op Flickr.com; licentie: Creative Commons, CC BY 2.0 Triple P Solutions kan tijdelijke managers leveren:
om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Dit o.a. bij reorganisaties of langdurige ziekte.


Maar ook in het kader van overname van het KAM-management.
(KAM = Kwaliteit, ARBO en Milieu).
Dit kan van belang zijn, indien door bezuinigingen een full time KAM-manager of KAM-medewerker niet meer te handhaven is.

Verder valt te denken aan inzet in projecten en extra hulp in een periode waarin meer moet worden gedaan dan normaal.

Meer lezen: De 'Interim'Overige diensten


Foto van 'ednl' op flickr.com, 26 april 2011, Austerlitz, provincie Utrecht; licentie Creative Commons Attribution 2.0 Overige diensten hebben onder meer betrekking op monumenten, zoals militair erfgoed, de bijbehorende ruimtelijke ordening, lessen en cursussen verzorgen, alsmede compliance management.

Speelt bij u iets dat niet expliciet benoemd wordt op deze site? Neem vrijblijvend met Triple P Solutions contact op. Maarten Rigter wijst u graag de weg. Desgewenst kan hij u dan een op maat gesneden offerte doen toekomen.

Meer lezen:

(604) 515-2406

compliance management

(502) 292-5579